Dues notes d’optimisme

Fa temps, que no has sentit a parlar de les temibles fams de l’Àfrica. Però, has sentit a parlar del que està acabant amb elles? El Plumpy’nut?

Misterioses civilitzacions, que habitaven a l’Amazones, van desapàreixer abans de l’arribada dels espanyols. Els seus últims membres, foren anorreats i assimilats, per altres tribus o re-educats per misioners jesuïtes. El seu llegat no foren temples daurats i muntanyes d’or. Si no una cosa tan húmil i modesta que ens ha passat per alt durant 500 anys. La TPI, o Terra Preta (de Indio).